Projektujemy

Obsługujemy inwestorów prywatnych jak również firmy i deweloperów.

Oferujemy kompleksową obsługę od analizy uwarunkowań działki, poprzez koncepcję i projekt budowlany aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Zajmujemy się, w imieniu inwestora, wszelkimi formalnościami i sprawami urzędowymi niezbędnymi do załatwienia w celu uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji.

Pracownia projektowa M Kwadrat oferuje kompleksową obsługę  na każdym etapie   inwestycji.

I etap - analiza

– analiza uwarunkowań terenu i działki,

– analiza chłonności terenu,

– inwentaryzacje budowlane,

– ekspertyzy techniczne stanu istniejącego,

II etap - projektowanie

– koncepcje projektowe  budowy, przebudowy, rozbudowy ,

– wizualizacje komputerowe 3D,

– projekty budowlane pełnobranżowe,

– uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opinii  w imieniu inwestora

– uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekty wykonawcze,

III etap - realizacja i odbiór

– nadzór autorski,

– nadzór budowlany,

– przygotowanie dokumentów do odbioru budynku,

– inwentaryzacje powykonawcze,

– sporządzanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

– świadectwa charakterystyki energetycznej,

– projekty budowlane zamienne,

Współpracujemy ze specjalistami wielu branż (geodeta, geolog, archeolog, konstruktor, projektanci instalacji, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż., oraz do spraw higieniczno – sanitarnych i BHB)   tak aby móc zaoferować   naszym klientom pełną i fachową obsługę na każdym etapie.

Skontaktuj się nami