Pracownia projektowa M Kwadrat zajmuje się kompleksową adaptacją projektów  domów katalogowych do warunków lokalnych. Doradzamy i służymy pomocą  już na etapie wyboru projektu.

Świadczymy kompleksową usługę której efektem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

W skład adaptacji projektu domu typowego do warunków lokalnych wchodzi:

– wprowadzenie wskazanych przez Inwestora zmian w projekcie architektoniczno – budowlanym,

– adaptacja fundamentów do lokalnych warunków gruntowych wykonywana przez konstruktora,

– pełno branżowy projekt zagospodarowania działki który zawiera również projekty wszystkich niezbędnych przyłączy i mediów;

– wizyta projektanta na terenie działki,

– adaptacja projektu architektoniczno – budowlanego przez wszystkich projektantów (architekt, konstruktor, elektryk, instalator sanitarny)

– reprezentowanie Inwestora przed urzędami  i organami administracji państwowej,

– uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień (uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej itp.)

– uzyskanie decyzji o z decyzją o pozwoleniu na budowę.

 

Do rozpoczęcia prac projektowych potrzebne są następujące dokumenty:

– decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z planu miejscowego,

– mapa do celów projektowych,

– warunki przyłączenia mediów,

– badanie gruntu wykonane na działce lub ewentualnie inna informacja o gruncie – np. wykonanie wykopu o głębokości min 1.5m w celu oceny gruntu;

– projekt typowy domu;

Nie masz czasu lub nie wiesz jak to zrobić ? –  w pracowni zajmiemy się także zgromadzeniem niezbędnych dokumentów.

 

Dokumentację wykonujemy dwuetapowo.

I etap –   adaptacja projektu i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – termin złożenia wniosku  – ok. 5-6 tygodni od otrzymania dokumentów wyjściowych;

II  etap – wykonanie projektu przyłączy wody i kanalizacji i zgłoszenie w starostwie – termin złożenia zgłoszenia  do 9 tygodni od otrzymania dokumentów;